fbpx
Hopp til innholdet

Kappsag utleie

Utleie fra kr 466,–

Leievilkår

 1. Formål
  1. Disse vilkår regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr med mer fra FOSU AS (utleier). Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som kommer frem i vilkår, skal disse nedtegnes skriftlig for å være gyldige.
 2. Utlevering/henting av leieobjekter
  1. Utstyret hentes av leietageren på utleierens forretningsadresse med mindre det kan påvises at annet er avtalt.
  2. Transport av leieobjektet fra utleier til leietaker tas hånd om og bekostes av leietaker
  3. Leietaker har ansvar for leieobjekt fra det tidspunkt det blir overlevert.
  4. Leieobjektet er ved utlevering fra utleier i driftsklar stand. Hvis eventuelle feil eller mangler må dette meldes skriftlig innen to dager. Leieobjektet anses for feilfritt hvis ikke slik henvendelse mottas.
 3. Bruk av utstyr
  1. Det gis ikke anledning til å la andre enn leietaker eller de som er i leietakers tjeneste å benytte leieobjekt.
  2. Det gis ikke anledning til fremleie av leieobjekt.
  3. Leien er beregnet ut fra driftstimer per skift. Åtte driftstimer per døgn, 12 driftstimer per helg og 40 driftstimer per uke. Ved overskridelser av nevnte timer er utleier berettiget til å fakturere leietaker.
 4. Leietakers ansvar
  1. Leietakeren plikter å behandle leieobjekt med aktsomhet og slik det kommer frem av tilhørende bruksanvisning eller i henhold til utleierens skriftlige eller/eller muntlige instruksjoner.
  2. Leietaker plikter å følge myndighetskrav, og inneha nødvendig kompetanse og formelle tillatelser for bruk av leieobjekt.
  3. Når leieobjekt ikke er i bruk, skal leietakeren i tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser.
 5. Utleierens ansvar
  1. Utleier skal gjennomgå leieobjekt før det utleveres til leietakerUtleier har ikke ansvar for skade påført eiendom eller person knyttet til leietakers bruk av leieobjekt, med mindre skaden kan skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra utleier.
 6. Tilbakelevering
  1. Tilbakelevering av leieobjekt avtalt leieperiode skal tas hånd om og bekostes av leietaker.
  2. Utstyret skal være rengjort og eventuelle uregelmessigheter skal rapporteres.
  3. Leietaker er ansvarlig for at leieobjekt tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Ved manglende rengjøring, etterfylling av drivstoff med mer av leieobjekt er utleier berettiget til å fakturere leietaker for kostnader.
  4. Leietaker skal erstatte utleier for utstyr som ikke leveres tilbake når leieperioden er utløpt dersom dette skyldes at forvaringsplikten ikke er oppfylt.
 7. Verneting
  1. Vilkår reguleres av norsk rett. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med disse vilkår skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Hvis ikke løsning med forhandling skal tvist avgjøres etter norsk rett ved utleierens verneting.